Wie zijn we?
Clubbeleid: wat kunnen we voor je doen?
Jeugdbeleid en opleiding
Wat willen we?
Hoe zijn we georganiseerd?
Hoe komen we rond?
Palmares
Wie kan lid worden?
Hoe kun je lid worden?
Heb je een licentie nodig?
Wat kost het?
Je kunt punten verdienen...
Wat verwachten we van je?
Waar kunnen we niet tegen?
Ben je wel verzekerd?

Nog nooit van CSK Everberg gehoord? Of wel al van gehoord, maar je weet er het fijne niet van? Op deze pagina kom je al heel wat te weten.

Wie zijn we?

In 1976 namen zes jongeren - de jongste was 14 en de oudste was 18 - het initiatief om af en toe op een vriendschappelijke manier minivoetbal te spelen. Ze trokken samen naar de sportwinkel voor een eerste oranje voetbalshirt dat ze met eigen geld kochten. De eerste twee jaren speelden ze onder de naam Mivok Everberg 'echte' minivoetbal: met doeltjes van 2 meter bij 1 en zonder doelman. Na twee jaar schakelden ze over naar zaalvoetbal (doelen van 3 meter bij 2 en met een doelman) en begonnen ze competitie te spelen in Kortenberg. Er kwamen drie spelers bij en de naam Mivok werd vervangen door CSK, naar het toenmalige lokaal: Café SportKring. De oranje clubkleuren maakten plaats voor geel en rood: het geel uit de vlag van Kortenberg, waar de thuiswedstrijden plaatsvonden, en het rood uit de vlag van Everberg: de bakermat van het clubje.

Dat clubje groeide in de loop der jaren stilaan uit tot een gevestigde waarde in het Kortenbergse zaalvoetbalgebeuren. Vanaf 1981 kende de club een explosieve groei: CSK beschikte in 1982-83 - amper zes jaar na het prille begin - al over 84 spelende leden, verdeeld over 9 ploegen. De club speelde op dat ogenblik al in tweede provinciale. CSK Everberg was toen qua ledental en aantal ploegen de grootste zaalvoetbalclub van Brabant en wellicht zelfs van Vlaanderen op dat moment.

Vanaf het seizoen 84-85 begon CSK bewust dat ledental af te bouwen. Een zaalvoetbalclub beschikt immers niet over wekelijkse inkomsten (kantine, inkomgeld, tombala, enz.), zoals vele andere sportclubs en negen ploegen in lijn brengen bleek toen financieel moeilijk houdbaar. We streefden dus naar minder kwantiteit en meer kwaliteit. Het lukte wonderwel, want tegen eind de jaren tachtig brachten we nog vier zaalvoetbalploegen in lijn. Momenteel zijn er dat zeven.

Top


Clubbeleid: wat kunnen we voor je doen?

CSK Everberg is een zaalvoetbalclub, geen zaalvoetbalploeg. De meeste zaalvoetbalverenigingen bestaan maar uit één ploeg. Bij CSK spelen we al heel lang met verschillende ploegen. Maar behalve zaalvoetbal proberen we het onze leden ook op andere manieren naar de zin te maken. CSK heeft - zoals de meeste clubs - een heel eigen clubsfeer. Voor wie ooit in een andere club is aangesloten geweest, wordt het misschien wat aanpassen. Bij CSK gelden allicht wel andere regels en andere gebruiken...

CSK Everberg heeft altijd geprobeerd om iets meer te zijn dan alleen maar een zaalvoetbalclub. Bij tal van nevenactiviteiten voor de leden proberen we wat sfeer, cultuur en een educatief element in te bouwen. De clubpolitiek is er een van geleidelijke vooruitgang. Geen onmogelijke opdrachten. Geen torenhoge risico's. Langzaam maar zeker de club uitbouwen en laten groeien tot een zo hoog mogelijk niveau. Het kameraadschappelijke en de eigen sfeer van CSK hebben ervoor gezorgd dat wij nog altijd zuiver amateuristisch aan de slag kunnen, zelfs op het hoge niveau waarop we nu meedraaien. Waar andere clubs op hetzelfde niveau een beroep moeten doen op betaalde spelers, werkt CSK met eigen jeugdspelers die doorgroeien of bevriende spelers van andere clubs die zuiver voor de sport willen zaalvoetballen.

Dat zijn waarden waar we aan gehecht zijn. Echte CSK'ers voelen dat aan en gaan mee op in die sfeer. En wie zich weet aan te passen aan het CSK-leven, die beleeft gegarandeerd nog mooie tijden in onze club. En niet alleen op het zaalvoetbalveld.

CSK is in zaalvoetbalkringen inmiddels ook een begrip en in het Kortenbergse gemeenschapsleven is onze club ook al meer dan ingeburgerd.

Top


Jeugdbeleid en opleiding

Als vrijwel enige Vlaams-Brabantse club hebben wij een eigen jongerenwerking. Zowat 50 jongeren - vooral jongens, maar ook meisjes - tussen 5 en 16 jaar kunnen wekelijks bij ons zaalvoetballen. Ze worden daarbij begeleid door gediplomeerde en/of ervaren trainers .

Onze jeugdspelers krijgen alleen maar training, om de eenvoudige reden dat er in Vlaams-Brabant nauwelijks andere jeugdploegen te vinden zijn in het zaalvoetbal. We proberen om maandelijks minstens één oefenwedstrijdje te spelen. Klassen, scholen of jeugdbewegingen die het zien zitten om eens vriendschappelijk te zaalvoetballen, mogen altijd contact opnemen met het bestuur .

Heel wat van onze jeugdspelers groeien door tot in ons A- en B-team. Onze twee belangrijkste teams bestaan op dit moment vrijwel uitsluitend uit eigen jeugdspelers. De teams hebben bijgevolg ook een gemiddelde leeftijd die de twintig jaar amper overstijgt. Jeugdspelers die niet doorstoten tot het A- of B-team kunnen blijven zaalvoetballen in onze andere ploegen.

Top


Wat willen we?

Simpel: we willen altijd beter doen dan vroeger. In de concurrentie met ander zaalvoetbalclubs en andere sportclubs is het niet in de eerste plaats onze bedoeling om beter te zijn dan die anderen. We willen er gewoon voor zorgen dat we er zelf voortdurend op vooruitgaan. Wel met dien verstande dat we niets willen forceren. Langzaam, maar zeker. En soms vragen we dus wat geduld...

Top


Hoe zijn we georganiseerd?

CSK is een vzw met een bestuur dat idealiter tien leden telt. Dat kan variëren, maar meestal zijn het er ook ongeveer tien. Alle bestuursleden zijn spelers, speelsters of ex-spelers. Er is geen financiële afhankelijkheid van sponsors of andere clubs.

In onze dagelijkse werking zijn we zo georganiseerd dat elke ploeg een vaste verantwoordelijke heeft, bij wie alle spelers kunnen afbellen. Bij elke ploeg zit doorgaans ook minstens één bestuurslid. Dat is voor die ploeg de contactpersoon met het bestuur.

CSK heeft een open beleid. Alle leden mogen op elk moment voorstellen doen over de werking van de club of ze mogen voorstellen komen doen tijdens de bestuursvergaderingen. Het bestuur heeft altijd een luisterend oor voor suggesties tot verbetering, maar dat betekent nog niet dat we op elke suggestie ingaan. Dat ze besproken wordt, dat is wel zeker.

Top


Hoe komen we rond?

We hebben geen wekelijkse inkomsten zoals vele andere clubs: inkomgeld van wedstrijden, kantine, tombola of iets dergelijks. Maar we hebben wel wekelijkse uitgaven: sporthalhuur, scheidsrechters, ... en we hebben andere periodieke uitgaven (uitrustingen, inschrijvingsgeld voor competities, enz.). Ons jaarbudget proberen we bijeen te schrapen met drie activiteiten per jaar: een quiz, restaurantdagen en een mosselfestijn. Soms komt daar nog een extra activiteit bij, zoals een tornooi of een fuif. We zijn al blij, als we het jaar rondkomen zonder aan onze reserves te moeten raken. Geld om spelers te betalen blijft er dus niet meer over. Bij CSK speelt iedereen, van hoog tot laag, op louter amateuristische basis.

Anderzijds vragen we ook bijna geen lidgeld. Iedereen betaalt jaarlijks een bijna symbolisch bedrag, waar ook heel wat voordelen tegenover staan.

Top


Palmares

1982 - kadetten worden Brabants kampioen
1984 - CSK Everberg A promoveert naar derde provinviale
1990 - CSK Everberg A promoveert naar tweede provinviale en wint de beker van Brabant
1992 - promotie naar eerste provinciale
1994 - promotie naar derde nationale
1997 - CSK Everberg B promoveert naar tweede provinciale; onze scholieren worden kampioen van Vlaams-Brabant
1998 - CSK Everberg A promoveert via de eindronde naar 2de nationale
2004 - Scholieren worden kampioen van Vlaams-Brabant en eindigen als derde in de Vlaamse kampioenschappen; CSK B wordt kampioen in derde provinciale
2005 - CSK A wordt kampioen in eerste provinciale en wint de Supercup tegen de bekerwinnaar; promotie naar derde nationale
2006 - CSK A gaat naar Vlaamse competitie (reeks tussen 2de nationale en eerste provinciale) en de scholieren worden kampioen van Vlaams-Brabant
2008 - CSK A verliest de finale van de Beker van Brabant bij de veteranen
2009 - de miniemen worden kampioen van Vlaams-Brabant en eindigen als derde op de Vlaamse ligagfinales in Hoeselt
2011 - kadetten worden kampioen van Vlaanderen
2012 - CSK Girls A verliest de finale van de LVZM beker
2016 - CSK Girls A verliest de finale van de LVZM beker
2017 - CSK Gioventu II wint de finale van de LVZM beker
2018 - CSK Girls A worden kampioen van Vlaanderen en worden 2de in het nationaal kampioenschap

Top


Wie kan lid worden?

In principe kan iedereen aansluiten bij onze zaalvoetbalclub, want we bieden zaalvoetbalkansen aan heren en dames en aan jong en oud. Maar uiteraard zijn er een aantal afspraken, waaraan eventuele nieuwe leden zich moeten houden, net zoals onze andere leden.

Top


Hoe kun je lid worden?

Volwassenen
Met vier herenploegen en drie damesploegen kunnen we jaarlijks zowat 35 heren en 25 dames op regelmatige basis laten zaalvoetballen. We kunnen dus niet onbeperkt leden toelaten. Wie als senior (+ 16 jaar) wil aansluiten bij CSK, moet daarom altijd eerst deelnemen aan minstens één test- of oefenwedstrijd. Pas daarna beslist het bestuur of je in aanmerking komt om aan te sluiten. We gebruiken daarvoor enkele criteria. Op basis van je zaalvoetbalcapaciteiten en je ingesteldheid gaan we na voor welke ploeg je eventueel in aanmerking komt. Als er bij die ploeg nog ruimte is, kun je aansluiten bij CSK.

Jongeren
Voor jongeren onder de 16 jaar ligt dat anders. Jeugdspelers zijn altijd welkom bij CSK. Ze zijn ingedeeld in twee categoriën: U8-U12 en U13-U16. Als er echt te veel jeugdspelers zouden opdagen voor een bepaalde leeftijdscategorie, dan kunnen we daarvoor eventueel nog een oplossing zoeken, maar we zijn natuurlijk ook beperkt inzake sporthaluren en begeleiders en coaches.
Jeugdspelers mogen drie trainingen bijwonen zonder aan te sluiten. Zo kunnen ze nagaan of ze graag zaalvoetballen en of ze er enige aanleg voor hebben. Pas vanaf de vierde training sluit je aan en betaal je je lidgeld. Behalve natuurlijk als je al van bij de eerste training zeker bent dat dit echt de sport is die je altijd al wou beoefenen.
Jeugdspelers die doorgroeien naar onze seniorenploegen, mogen ook nog een tijdje blijven meetrainen met de oudste jeugdcategorie.

Top


Heb je een licentie nodig?

Wie deelneemt aan een zaalvoetbalcompetitie, moet een licentieaanvraagformulier invullen. Dat krijg je van onze competitiesecretaris. Als je zo'n formulier hebt gekregen, vul je dat zo volledig mogelijk in. Als alles is ingevuld en alle handtekeningen staan erop, dan voeg je er nog een kopie bij van je identiteitskaart (voor- en achterkant kopiëren op de voorzijde van een A4) en dat bezorg je allemaal aan onze competitiesecretaris. Zodra we een nieuwe licentielijst krijgen met jouw naam erop, kun je in competitie beginnen te zaalvoetballen. Het duurt gewoonlijk een week eer we die nieuwe licentielijst krijgen.

Top


Wat kost het?

85 euro en (minstens) 50 punten!
CSK Everberg heeft het ongeveer 30 jaar uitgezongen zonder lidgeld. Maar de laatste jaren vragen ook wij lidgeld. We houden dat zo beperkt mogelijk en we zorgen ervoor dat je dat lidgeld ook bijna volledig 'in natura' terugkrijgt. Beschik je al over een trainingsvest van CSK, dan betaal je jaarlijks 85 euro. Heb je nog geen trainingsvest, dan betaal je 115 euro en voor 5 euro extra zetten we er ook nog je naam op. Van het lidgeld dat je betaalt krijg je 25 euro terug in de vorm van kaarten voor onze restaurantdagen en ons mosselfestijn, en 20 euro dient als voorafbetaling voor de truffelverkoop. Via het ziekenfonds waar je bent bij aangesloten kan je ook nog een deel van je lidgeld terugkrijgen. Het enige dat je daarvoor moet doen is een formulier door het bestuur laten invullen. Voor de rest krijg je nu en dan eens de gelegenheid om tegen een voordelige prijs aan een activiteit deel te nemen: een weekend, een uitstap, een etentje bij een bevriende vereniging, ... En uiteraard ben je ook verzekerd en neemt CSK alle andere organisatiekosten voor zijn rekening: sporthalhuur, scheidsrechters, uitrustingen, ballen, enz. Zo betaal je uiteindelijk bijna niets om een heel jaar te kunnen zaalvoetballen.

Wie nog geen tien jaar is, krijgt daarbovenop nog een gepersonaliseerd shirt.

Al wat je dus nodig hebt om bij CSK te spelen, zijn zaalvoetbalschoenen, een handdoek en - als je dat nodig vindt - vers ondergoed. Maar 85 euro lidgeld is natuurlijk niet genoeg om onze club draaiend te houden. In ruil voor dat (bijna) gratis sporten vragen we wel dat je meehelpt om de clubfinanciën gezond te houden door een handje toe te steken, als we een winstgevende activiteit op het getouw zetten. Toch niet veel gevraagd? En we 'meten' jouw inzet ook, want vanaf 16 jaar verwachten we dat je jaarlijks behalve 85 euro lidgeld ook 50 'punten' inbrengt in de club. Die 50 punten maken onlosmakelijk deel uit van jouw jaarlijks 'lidgeld'. Je leest er meer over in de volgende rubriek.

Top


Je kunt punten verdienen...

Allicht wel uniek in de verre omstreken is ons 'puntensysteem'. We proberen onze (hard)werkende elementen te belonen en af en toe - in sommige spijtige gevallen - zien we ons verplicht om de onwillige elementen te bestraffen.

We hanteren daarvoor een puntensysteem dat heel eenvoudig opgebouwd is: wie iets doet in het voordeel van de club, krijgt daarvoor bonuspunten; wie iets doet in het nadeel van de club krijgt daarvoor slechte punten.

En wie op het einde van het seizoen een vooraf bepaald aantal punten heeft behaald, die wordt uitgenodigd voor een extra (gratis) activiteit. Het bestuur kan jaar per jaar ook overgaan tot bijkomende beloningen.

Minimaal aantal punten om daarvan te kunnen genieten:
 • senior: 200
 • niet-spelend lid: 100
 • jeugdspeler: 100

En het is echt niet moeilijk om zoveel punten te verzamelen...

Maar het mes snijdt ook langs de andere kant: seniores die geen 50 punten bijeensprokkelen op het einde van het seizoen, kunnen door het bestuur worden uitgesloten uit de club. Zijn er spelers die onder nul eindigen, dan is de kans zeer groot dat ze niet langer lid kunnen blijven. Ook daarover beslist het bestuur, want er kunnen altijd verzachtende omstandigheden zijn. Ook in de loop van het seizoen kan het bestuur maatregelen nemen. Spelers die bijvoorbeeld herhaald onverwittigd afwezig zijn bij wedstrijden kunnen vriendelijk bedankt worden als lid...

We geven hierbij een overzichtje van ons puntensysteem . Voor nieuwe activiteiten bepaalt het bestuur telkens de te verdelen punten. En ter informatie: jaarlijks zijn er zowat 20 tot 30 leden die over de 200 punten gaan. Sommigen daarvan eindigen in de buurt van de 1.000 punten. Het kan dus...

Top


Wat verwachten we van je?

Niet veel, maar toch iets. Je komt zaalvoetballen bij CSK, omdat je graag zaalvoetbalt. We verwachten dan vier dingen van je:

 1. Dat je er bent - en liefst op tijd - , als je ploeg speelt.
 2. Dat je tijdig afbelt bij je verantwoordelijke, als je uitzonderlijk niet kunt spelen.
 3. Dat je je af en toe eens inzet voor CSK door te helpen bij een activiteit.
 4. Dat je je trainingsvest draagt bij trainingen, wedstrijden en gezamelijke activiteiten.

Als je wordt ingedeeld bij een bepaalde ploeg, dan krijg je de kalender van die ploeg bij het begin van het seizoen. Het is dan uiteraard de bedoeling dat je op de momenten dat we je verwachten, geen andere engagementen aangaat. Je behoort tot de kern en we verwachten je dus voor alle wedstrijden van die kern.

Er kan natuurlijk altijd iets 'tussenkomen'. In dat geval bel je tijdig af. Niet of te laat afbellen, kost punten en als je dat een paar keer doet, kun je het wel vergeten als lid van CSK.

Dus: ofwel kom je naar de wedstrijd (en dan ben je op het juiste uur op de juiste plaats), ofwel ben je er - zeer uitzonderlijk - niet, maar dan heb je (liefst lang genoeg vooraf) bij je ploegverantwoordelijke afgebeld. De dag van de wedstrijd nog afbellen wordt beschouwd als te laat afbellen.

Bij zaalvoetbal spelen we met een kern van doorgaans 7 spelers. Als er daar één bij is die zijn kat stuurt, dan komt de rest in moeilijkheden. We vragen hier dus geen verantwoordelijkheidszin, we EISEN dat.

Er staat ook duidelijk: 'bellen'. Voor een wedstrijd afzeggen, doe je niet per sms en zeker niet per e-mail. De ploegverantwoordelijken mogen afmeldingen via sms of e-mail beschouwen als onverwittigd afwezig.

Top


Waar kunnen we niet tegen?
 1. Tegen leden die alleen maar komen, als ze 'goesting' hebben.
 2. Tegen leden die er hun voeten aan vegen.
 3. Tegen leden die de afspraken niet naleven.
 4. Tegen leden die we nooit ergens zien bij activiteiten van CSK.
 5. Tegen leden die nooit meewerken.

Top


Ben je wel verzekerd?

CSK is, zoals elke zaalvoetbalclub, voor de competitiewedstrijden verzekerd bij de Vlaamse Zaalvoetbalbond . Maar daarbuiten hebben we nog twee aparte verzekeringen voor speciale gevallen, zoals clubactiviteiten, tornooien, vriendschappelijke wedstrijden, (gedeeltelijke) burgerlijke aansprakelijkheid, testspelers, enz. Als je een beroep moet doen op onze verzekering, dan kun je de hulp inroepen van je ploegverantwoordelijke of van een bestuurslid.

Bij de verzekering via de Vlaamse Zaalvoetbalbond geldt wel een vrijstelling van 25 euro.

Top

 
 
Facebook  Twitter  Instagram